campaign
Turnitin launches iThenticate 2.0 to help maintain integrity of high stakes content with AI writing detection
Learn more
cancel

Ouriginal, tidigare Urkund, är nu en del av Turnitin-gruppen

Att hålla jämn takt med de föränderliga behoven inom utbildningssektorn är en förutsättning för att vi gemensamt med skolor och lärosäten ska kunna bidra till säkerställandet av akademisk integritet och hederlighet. Detta är insikt och målsättning som Turnitin och Ouriginal alltid haft gemensamt.

Främja akademisk integritet

Turnitin finns idag över hela världen och det gör oss ännu bättre rustade att förutse våra användares behov, anpassa oss till förändring och bidra till en utbildningsmiljö som genomsyras av akademisk hederlighet för både lärare och elever/studenter världen över.

Vill ni veta mer om hur detta passar er och er skola/ert lärosäte.

Förbättrade funktioner och fler valmöjligheter

Turnitins förbättrade funktioner för att upptäcka plagiering inkluderar textmatchning mot en innehållsdatabas som är närmast oöverträffad i omfattning.,

47
190
1,9

Turnitin har under 15 år, med hjälp av så kallade web crawlers (sökrobotar) indexerat webbinnehåll från internet och uppdaterar 102 miljoner länkar och lägger utöver det till 22 miljoner nya webbsidor dagligen. Utöver det så erbjuder Turnitin ett stort urval av lättillgängliga verktyg för både textmatchning och bedömning som ni lätt kan ta del av och komplettera era nuvarande lösningar med.

Turnitins lösningar säkerställer rättvis bedömning och akademisk hederlighet inom alla ämnesområden med målet att omvandla akademiskt fusk till inlärningsmöjligheter.

Gratis arbetsmaterial

Ta del av det nya Plagierningsspektrat

Plagieringsspektrat 2.0 identifierar tolv typer av icke autentiskt arbete – både traditionella former av plagiering samt framväxande trender. Att förstå innebörden av dessa former av akademiskt fusk stöttar förmågan till kritisk tänkande och hjälper elever och studenter att kommunicera sina egna idéer.

Ladda ner