Manuscript with arrow icon Book and magnifying glass icon Cross-check icon Process checklist icon Reputation ribbon icon Graduation cap icon Question speech bubble icon Headset call icon Mobile phone call icon Login arrow icon B+ Paper Icon Becoming B+ Paper Icon Checkmark Paper Icon Feedback Speech Bubble Icon Feedback Double Speech Bubble Icon Similarity Check Icon Professional Development Icon Admin Training Icon Instructor Training Icon Student Training Icon Integrations Icon System Status Icon System Requirements Icon Menu Icon Checkmark Icon Download Icon Rubric Icon Prompt Icon QuickMark Set Icon Lesson Plan Icon Success Story Icon Infographic Icon White Paper Icon White Paper Icon Press Release Icon News Story Icon Event Icon Webcast Icon Video Icon Envelope Icon Plaque Icon Lightbulb Icon Insights Lightbulb Icon Training Icon Search Icon User Icon Privacy Icon Instructor Icon Instructor-1 Icon Investigator Icon Admin Icon Student Icon Voice Grammar Icon Turnitin Logo (Text and Icon) Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon Google Plus Icon Lightbulb Icon Binoculars Icon Drama Masks Icon Magnifying Glass Icon Signal Check Indicator Bars Red Flag Icon Analysis and Organization Icon
Satış Temsilcisiyle Görüşün

Değerlendirmeler, öğrencilerin öğrenim süreci için bir kontrol noktasıdır. Öğrencinin ilerlemesini değerlendirme amaçlıdır ve eğitim yolculuğunu desteklemek için önemli veriler içerirler. Notlar gerektiğinde müdahale için bayrak görevi görebilir. Öğe analizi ve veri içgörüleri belirli öğrenme boşluklarını vurgulayabilir. En önemlisi, geribildirim öğrencilere öğrenme yolculuklarında sonraki adımlar için destek sağlar. 

Araştırmalar, notların tek başına öğrencilere içgörü sağlamadığını ortaya koymuştur. Aslında, geri bildirim olmadan sunulan notlar tek başına öğrencilerin cesaretini kırabilir. 1958 yılında Ellis Page, geribildirim içeren ve içermeyen notların yanı sıra tek başına geribildirim üzerine bir araştırma yapmıştır. Page, daha sonra yorumların sonraki değerlendirmelerde öğrenci puanları üzerindeki etkilerini ölçmüştür. Kişiselleştirilmiş yorumlar alan öğrencilerin en iyi performansı gösterdiğini, bunu notlara eşlik eden standart yorumların izlediğini keşfetmiştir. Bu grupların her biri, sadece not alanlara göre önemli ölçüde daha yüksek puanlar almıştır (Page, 1958).

Sürekli öğrenmeyi teşvik etmek için, değerlendirmeler bireyselleştirilmiş geribildirim içermelidir; aslında ideal olanı, önde gelen pedagoglardan John Hattie'ye göre, adil, doğru, kişiye özel ve zamanında geribildirimdir. Hattie, bu tür geri bildirimlerin öğrenmeyi teşvik ettiğini belirtmektedir. 

Adil, doğru, kişiye özel ve zamanında yorumlar, öğrenmeyi kişiselleştiren ve öğrencilerin kendi ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olan geribildirim döngülerini teşvik eder. Geri bildirim döngüleri de öğretmenlerin öğrencilerinin eğitim yolculuğunda nerede olduklarını anlamalarına yardımcı olur. Bunu yapmak öğrenci-eğitimci ilişkisini güçlendirir.

Dylan Wiliam, etkili geribildirimin sonuçta öğrenciler ve öğretmenler arasında güven yarattığını belirtiyor. Wiliam, "Öğretmenler sınıflarında öğrencilerin gelişmek istedikleri ve gelişebileceklerini bildikleri bir kültür yarattıklarında, geribildirim olumlu karşılanacaktır, çünkü geribildirim gelişimi yönlendirmeye yardımcı olabilir" anlamına gelir (Wiliam, 2021).

Yukarıdaki araştırma, değerlendirme pedagojisinin aşağıdaki ilkelerini ortaya koymaktadır:

  • Kişiselleştirilmiş geri bildirim öğrencilerin öğrenmesini teşvik eder,
  • Geri bildirim adil, doğru, kişiye özel ve zamanında olmalıdır,
  • Ve etkili geri bildirim öğrenciler ve öğretmenler arasında güven yaratır.

Ama sahadaki gerçeklik nedir?

Yardım olmadan, adil, doğru, kişiye özel ve zamanında notlandırma zaman alıcı bir süreçtir.

Eğitmenler genellikle zaman yönetimi ve geri bildirim arasındaki çatışmayla karşı karşıya kalırlar; değerlendirme ve geri bildirim sağlamak için harcanan zaman, zihinsel ve kişisel huzur bir yana, öğretim ve öğretim planlamasına bile engel olabilir. Zaman sınırlı olduğundan ve sınıf mevcutları kalabalık olabildiğinden, bireyselleştirilmiş geri bildirim sıklıkla göz ardı edilir. Bu, eğitmenlerin yapmaktan hoşlandığı bir seçim değildir; en iyi uygulamaları kim uygulamak istemez ki?

Değerlendirme ve not verme yazılımı dahil olmak üzere, eğitim teknolojileri araçları size yardımcı olabilir.

Çoktan seçmeli testler, özellikle zaman tasarrufu sağladıkları için hep popüler olmuştur, ancak bireyselleştirilmiş geri bildirimden zaman zaman ödün verilmiştir. Bunun sonucunda çoktan seçmeli sınavların popülaritesi artmıştır; eğitmenler hızlı not verebildikleri için, öğrencilerin de kolay çalışabildikleri bir format olduğu için, bu formatı tercih etmektedir. Çoktan seçmeli sınavlar, bilginin genişliğini ve hatırlama bilgisini ölçmede etkili olsa da, üst düzey düşünme ve derin kavramsal bilgiyi ölçme yeteneğinden yoksundur.

Gradescope gibi değerlendirme ve not verme yazılımlarını kullanın. Değerlendirme araçları, öğretmenlerin kısa cevaplı ve kompozisyon soruları gibi çoktan seçmeli sorulara ek olarak çeşitli formatlarda değerlendirmeler tasarlamalarına ve not vermelerine yardımcı olur. Bu tür araçlar, aynı zamanda öğretmenlerin verimli ve uygun ölçekte geri bildirim sağlamasına da olanak tanır. Değerlendirme yazılımı, pedagojideki en iyi uygulamaları kapsayacak şekilde geliştirilmiştir ve geri bildirim kavramını öğrenci öğrenimini ilerleten bir araç olarak benimsenmiştir. 

Gradescope ile geribildirim artık birden fazla disiplinde adil, doğru, kişiye özel, zamanında ve hızlı olabilir:

  • Adil (değerlendirmelere isim olmadan not verilebilir ve madde analizi özellikleri notların ve soruların adil olup olmadığını belirleyebilir)
  • Doğru (dinamik rubrikler gerçek zamanlı düzenlemelere olanak verir)
  • Spesifik (geri bildirim öğrencinin cevabına göre ayarlanabilir ve kişiselleştirilebilir)
  • Ve zamanında (öğrenciler bir sonraki değerlendirmelerden çok önce geri bildirim alabilirler)

Tüm bunlar eğitmenlere zaman kazandırır.

Geri bildirimle desteklenen değerlendirme, öğretme ve öğrenme arasındaki köprüdür. Bu, gerçek hayatta uygulanması zor olabilen pedagojik bir kavramdır. Öğretmenler için değerlendirme ve not verme, öğretim süreciyle çatışır. Değerlendirme yazılımı, eğitmenlerin zaman ve rahatlıktan ödün vermeden en iyi uygulamaları sürdürmelerine yardımcı olarak öğretme ve öğrenme arasındaki köprüyü destekler.

Gradescope hakkında daha fazla bilgi edinin