Formularz pomocniczy  • Dokładny opis podjętych kroków, które doprowadziły do powstania problemu lub błędu.
  • Pełna nazwa i adres e-mail użytkownika, który doświadczył problemu lub błędu.
  • Administratorzy korzystający z integracji proszeni są o zachowanie testowego URL i szczegółów logowania do strony konfiguracyjnej Turnitin LMS. Ewentualnie należy zamieścić to w polu poniżej.

  • Browser Type
  • Operating System
  • Language
  • Account ID
  • VLE Version