Manuscript with arrow icon Book and magnifying glass icon Cross-check icon Process checklist icon Reputation ribbon icon Graduation cap icon Question speech bubble icon Headset call icon Mobile phone call icon Login arrow icon B+ Paper Icon Becoming B+ Paper Icon Checkmark Paper Icon Feedback Speech Bubble Icon Feedback Double Speech Bubble Icon Similarity Check Icon Professional Development Icon Admin Training Icon Instructor Training Icon Student Training Icon Integrations Icon System Status Icon System Requirements Icon Menu Icon Checkmark Icon Download Icon Rubric Icon Prompt Icon QuickMark Set Icon Lesson Plan Icon Success Story Icon Infographic Icon White Paper Icon White Paper Icon Press Release Icon News Story Icon Event Icon Webcast Icon Video Icon Envelope Icon Plaque Icon Lightbulb Icon Insights Lightbulb Icon Training Icon Search Icon User Icon Privacy Icon Instructor Icon Instructor-1 Icon Investigator Icon Admin Icon Student Icon Voice Grammar Icon Turnitin Logo (Text and Icon) Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon Google Plus Icon Lightbulb Icon Binoculars Icon Drama Masks Icon Magnifying Glass Icon Signal Check Indicator Bars Red Flag Icon Analysis and Organization Icon
Contact Sales

Ouriginal, tidigare Urkund, är nu en del av Turnitin-gruppen

Att hålla jämn takt med de föränderliga behoven inom utbildningssektorn är en förutsättning för att vi gemensamt med skolor och lärosäten ska kunna bidra till säkerställandet av akademisk integritet och hederlighet. Detta är insikt och målsättning som Turnitin och Ouriginal alltid haft gemensamt.

Främja akademisk integritet

Turnitin finns idag över hela världen och det gör oss ännu bättre rustade att förutse våra användares behov, anpassa oss till förändring och bidra till en utbildningsmiljö som genomsyras av akademisk hederlighet för både lärare och elever/studenter världen över.

Vill ni veta mer om hur detta passar er och er skola/ert lärosäte.

Kontakta oss

Förbättrade funktioner och fler valmöjligheter

Turnitins förbättrade funktioner för att upptäcka plagiering inkluderar textmatchning mot en innehållsdatabas som är närmast oöverträffad i omfattning.,

webbsidor

publicerade arbeten

studentarbeten

Turnitins lösningar säkerställer rättvis bedömning och akademisk hederlighet inom alla ämnesområden med målet att omvandla akademiskt fusk till inlärningsmöjligheter.

Gratis arbetsmaterial

Ta del av det nya Plagierningsspektrat

Plagieringsspektrat 2.0 identifierar tolv typer av icke autentiskt arbete – både traditionella former av plagiering samt framväxande trender. Att förstå innebörden av dessa former av akademiskt fusk stöttar förmågan till kritisk tänkande och hjälper elever och studenter att kommunicera sina egna idéer.

Ladda ner