Manuscript with arrow icon Book and magnifying glass icon Cross-check icon Process checklist icon Reputation ribbon icon Graduation cap icon Question speech bubble icon Headset call icon Mobile phone call icon Login arrow icon B+ Paper Icon Becoming B+ Paper Icon Checkmark Paper Icon Feedback Speech Bubble Icon Feedback Double Speech Bubble Icon Similarity Check Icon Professional Development Icon Admin Training Icon Instructor Training Icon Student Training Icon Integrations Icon System Status Icon System Requirements Icon Menu Icon Checkmark Icon Download Icon Rubric Icon Prompt Icon QuickMark Set Icon Lesson Plan Icon Success Story Icon Infographic Icon White Paper Icon White Paper Icon Press Release Icon News Story Icon Event Icon Webcast Icon Video Icon Envelope Icon Plaque Icon Lightbulb Icon Insights Lightbulb Icon Training Icon Search Icon User Icon Privacy Icon Instructor Icon Instructor-1 Icon Investigator Icon Admin Icon Student Icon Voice Grammar Icon Turnitin Logo (Text and Icon) Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon Google Plus Icon Lightbulb Icon Binoculars Icon Drama Masks Icon Magnifying Glass Icon Signal Check Indicator Bars Red Flag Icon Analysis and Organization Icon
Neem contact op met Sales

In reactie op COVID-19 stappen veel scholen over op online afstandsonderwijs. Bij Turnitin kunnen we het alleen maar aanmoedigen dat docenten zelfs in deze omstandigheden lessen door proberen te laten gaan. En ook wij willen in deze roerige tijden ons steentje bijdragen.

We bevinden ons in een ongekende situatie. Door de COVID-19-uitbraak lopen docenten over de hele wereld begrijpelijkerwijs tegen allerlei problemen aan. Eén belangrijke vraag is hoe je de academische integriteit kunt waarborgen als studenten zich niet fysiek in een klaslokaal bevinden. Wij willen graag een aantal suggesties bieden.

In het hoger onderwijs blijven sommige dingen hetzelfde, zelfs als de les een andere vorm aanneemt. Zo heeft een groot deel van het schrijfproces voor essayopdrachten altijd al buiten het klaslokaal plaatsgevonden, zonder toezicht. Gelukkig kunnen docenten Feedback Studio gebruiken om feedback te geven en studenten onbeperkt opdrachten te laten indienen om de originaliteit van het werk te garanderen.

Andere dingen zullen onvermijdelijk veranderen. Docenten die contract cheating doorgaans aanpakken door klassikale schrijfopdrachten te geven, komen voor nieuwe uitdagingen te staan. Bovendien maakt afstandsonderwijs het moeilijker om een relatie tussen docenten en studenten op te bouwen, wat door onderzoek nu juist gezien wordt als essentieel voor het waarborgen van de academische integriteit.

Hoe kunnen instellingen en docenten de academische integriteit waarborgen bij online onderwijs?

ACADEMISCHE INTEGRITEIT CENTRAAL STELLEN EN RELATIES OPBOUWEN

 • Maak duidelijk wat academische integriteit is en wat het belang hiervan is.
 • Neem een regeling rond academische integriteit op in de syllabus en/of LMS en bij elke opdracht.
 • Bouw een positieve relatie op met studenten. Zorg dat studenten zich gezien voelen, of je dat nu doet via blogposts of online een-op-eenlessen. Afstandsonderwijs kan als gevolg hebben dat studenten minder hechten aan erecodes en leerdoelen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer studenten respect hebben voor hun docent, ze minder vaak zullen frauderen (Orosz, Tóth-Király, Böthe, Kusztor, Kovács, & Jánvári 2015).
 • Maak duidelijk wat de leerdoelen zijn voor elke opdracht en zorg voor betekenisvolle leerstof. "Fraude neemt significant af als studenten geloven dat wat ze leren nut heeft," aldus Ann Musgrove (Musgrove).

WAARBORGEN VAN ACADEMISCHE INTEGRITEIT BIJ HET ONTWERPEN VAN LESSEN EN OPDRACHTEN

 • Geef de rubrics en beoordelingscriteria voor elke opdracht, zodat studenten precies weten waarop ze worden beoordeeld.
 • Gebruik verschillende soorten toetsvormen (essay, lang antwoord, kort antwoord, etc.) waarbij de student een specifiek concept moet toepassen.
 • Laat studenten hun these inleveren voordat ze beginnen met schrijven.
 • Ontwerp opdrachten waarmee niet gemakkelijk gefraudeerd kan worden. Maak opdrachten persoonlijk. Zorg dat vragen specifiek zijn voor jouw vak en gebruik bijvoorbeeld inhoud uit je eigen lessen of klassikale discussies. Je kunt studenten ook hun eigen mening laten geven. Kortom: vermijd algemene vragen waarop een objectief antwoord bestaat. (Smith, Duprey, & Mackey 2005)
 • Je kunt regelmatig quizzen houden die niet zwaar meetellen om het risico op fraude te verlagen. Dit resulteert weliswaar in meer nakijkwerk, maar hiervoor kun je gebruik maken van digitale nakijksoftware zoals Gradescope
 • Je kunt ook kiezen voor openboektoetsen en -opdrachten. Stel vragen waarvoor een conceptueel begrip van de lesstof nodig is en het niet voldoende is om informatie uit het hoofd te leren.
 • Bereid een lijst met mogelijke essayvragen voor of, in het geval van STEM-vakken, vragen waarop een kort of lang antwoord gegeven moet worden. Kies er een aantal uit voor de toets. Stel een tijdslimiet in voor elke vraag. (Studenten die een grondig begrip hebben van de concepten kunnen de vragen binnen de toegestane tijd beantwoorden, terwijl studenten die dat niet hebben extra tijd nodig hebben om citaten, formules of informatie op te zoeken voordat ze een antwoord kunnen formuleren). 

NABESPREKEN VAN OPDRACHTEN

 • Nadat een opdracht of toets is ingeleverd, kun je studenten vragen om een post te maken op een discussieforum of klasblog en te vertellen welke aanpak ze hebben gebruikt, welke onderzoeken ze hebben geraadpleegd en wat ze hebben geleerd.
 • Vraag studenten na het inleveren van een essay bijvoorbeeld om kopieën van de aangehaalde artikelen in te leveren waarop de geciteerde stukken omcirkeld zijn. 

GEBRUIK MAKEN VAN TECHNOLOGIE

 • Je kunt studenten in de gaten houden met Zoom of andere videoconferentie-apps terwijl ze een toets maken. De aanwezigheid van een surveillant bevordert de academische integriteit.
 • Laat weten dat je gebruik maakt van plagiaatdetectiesoftware, zoals de tools van Turnitin.
 • Gebruik software zoals Gradescope om werk digitaal na te kijken en feedback te geven. 
 • Laat slechts één vraag tegelijk zien (als het online platform dat je gebruikt dat toestaat), zodat studenten vragen niet kunnen kopiëren en plakken.
 • Hopelijk helpen deze tips bij de overstap naar afstandsonderwijs. 
Feedback Studio
Gradescope