Công ty Chúng tôi

Turnitin dẫn đầu toàn cầu trong việc đánh giá và cải thiện bài viết của sinh viên. Dịch vụ đám mây về kiểm tra nguyên tác, chấm điểm trực tuyến và kiểm tra chéo của công ty giúp người hướng dẫn tiết kiệm thời gian và cung cấp những phản hồi hữu ích cho sinh viên.

Là một trong những ứng dụng giáo dục được phân phối rộng rãi nhất trên thế giới, Turnitin được hơn 10.000 tổ chức tại 126 quốc gia sử dụng để quản lý việc nộp bài, theo dõi và đánh giá bài của học sinh trực tuyến. Turnitin cũng cung cấp iThenticate - một dịch vụ phát hiện đạo văn cho các thị trường thương mại, và WriteCheck - một bộ công cụ mẫu cho người viết. Turnitin được Warburg Pincus hỗ trợ và có trụ sở chính tại Oakland, California, với một văn phòng quốc tế tại Newcastle, Anh quốc.


Lịch sử

Những năm đầu

 • Bốn sinh viên tốt nghiệp Đại học California (UC) Berkeley phát triển một ứng dụng bình duyệt đồng môn để sử dụng trong các lớp của sinh viên sau đại học
 • Các sáng lập viên xây dựng bản chạy thử của Turnitin với chức năng phát hiện nội dung sao chép trong bài viết của học sinh
 • iParadigms, công ty mẹ của Turnitin, đã được thành lập.
 • Turnitin cộng tác với CrossRef và phát triển iThenticate để phục vụ các nhà xuất bản học thuật.
 • Turnitin tung ra WriteCheck nhằm cung cấp cho học sinh những công cụ viết mẫu.

Từ 2009 - nay

 • Warburg Pincus mua phần lớn cổ phần tại Turnitin
 • Công bố sản phẩm Turnitin for Admissions phát hiện đạo văn trong các hồ sơ ứng tuyển đại học
 • Turnitin2 đã thắt chặt việc tích hợp giữa xác minh nguyên tác, chấm điểm trực tuyến và kiểm tra chéo với tính năng sắp lớp bài viết theo định dạng nguyên gốc
 • Thâu tóm nLearning và thành lập các trụ sở Quốc tế tại Newscatle, Anh quốc
 • Cộng tác với Education Testing Service (ETS®) (Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) nhằm tích hợp công nghệ e-rater®
 • Công bố bản trùng khớp dịch để phát hiện nội dung đạo văn được dịch từ tiếng Anh
 • Công bố khả năng cho phép những người hướng dẫn thêm các Nhận xét Thoại
 • Turnitin for iPad® có mặt trên App Store℠
 • Cloud Submit (Nộp bài qua Dịch vụ Đám mây) cho phép sinh viên đăng tải bài từ Google Drive™ hoặc DropBox
 • Quy mô Turnitin tăng lên tới hơn 160 nhân viên vào năm 2013