Politica de utilizare

ANUNȚ IMPORTANT:

ACEST SITE ȘI SERVICIILE ASOCIATE SUNT GUVERNATE DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS. CITIȚI CU ATENȚIE INFORMAȚIILE CARE URMEAZĂ. CONTINUAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI INDICĂ FAPTUL CĂ ACCEPTAȚI CARACTERUL OBLIGATORIU AL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR STIPULATE MAI JOS. DACĂ NU ACCEPTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ENUMERATE MAI JOS, PĂRĂSIȚI FĂRĂ ÎNTÂRZIERE ACES SITE.

Prezentul document, Termeni și condiții de utilizare (,Termeni și condiții”), reglementează utilizarea site-ului web Turnitin.com, oferit de Turnitin, LLC, incluzând fără restricții utilizarea tuturor serviciilor, conținutului, datelor, imaginilor, informațiilor și a altor materiale postate pe acest Site (în general, „Site-ul”) sau disponibile prin intermediul acestuia. Termenii și condițiile vin în completarea oricărei alte înțelegeri încheiate cu Turnitin, LLC., inclusiv a oricărei înțelegeri care reglementează utilizarea de către dvs. sau de către organizația dvs. a produselor sau serviciilor Turnitin (de exemplu, Acordul de înregistrare Turnitin) În cazul unei neconcordanțe între Termenii și condițiile aici de față și oricare astfel de acorduri separate, acordurile separate au întâietate. Anumite aspecte ale Site-ului și utilizării datelor, conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul Site-ului pot face obiectul unor termeni și condiții suplimentare, asigurate în legătură cu aspectele respective ale utilizării datelor, conținutului sau serviciilor.

Prin prezenta, Turnitin vă acordă o licență neexclusivă de a utiliza Site-ul numai în scop personal, necomercial. Ca o condiție a utilizării Site-ului de către dvs., garantați Turnitin că nu veți utiliza Site-ul în niciun scop care este ilegal sau nepermis de Termenii și condițiile din acest document. Nu sunt admise ingineria inversă, deconstrucția, dezasamblarea sau decompilarea niciunui software sau tehnologii care stau la baza Site-ului sau sunt oferite prin intermediul Site-ului, decât în măsura permisă de legislația aplicabilă. Dacă încălcați oricare dintre Termenii și condițiile din acest document, vă pierdeți dreptul de a utiliza acest Site.

Conținutul Site-ului nu poate fi distribuit, modificat, reprodus sau utilizat, în întregime sau parțial, fără acordul prealabil scris al Turnitin, cu excepția faptului că puteți descărca conținut de pe Site pe un singur computer, cu condiția să se ​​păstreze intacte notele cu privire la drepturile de autor, mărcile comerciale, precum și alte drepturi de proprietate. Cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și condiții, este interzisă orice utilizare a acestor materiale pe orice alt site web sau rețele de computere, indiferent de scop.

Exemplare ale acestor Termeni și condiții; Actualizări: Puteți imprima un exemplar al acestor Termeni și condiții, cu ajutorul butonului sau funcției de imprimare din browser. Vă sugerăm să păstrați un exemplar pentru referințe ulterioare. Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de faptul că putem modifica oricând acești Termeni și condiții, și că prin continuarea utilizării Site-ului acceptați caracterul obligatoriu al modificărilor viitoare. Vă revine responsabilitatea de a vizita periodic linkul „Termeni și condiții” de pe Site pentru a consulta cea mai recentă versiune a Termenilor și condițiilor. Puteți imprima orice versiune actualizată a Termenilor și condițiilor, cu ajutorul browserului.

Proprietate

Site-ul este deținut și operat de Turnitin, LLC (numit în acest document „Turnitin”, „noi”, „nouă” sau „nostru”). Toate serviciile conținutul, datele, informațiile și alte materiale de pe Site sau direct accesibile de pe acesta sunt proprietatea Turnitin, a filialelor, afiliaților, licențiatorilor și/sau furnizorilor săi. Site-ul este protejat de legislația din Statele Unite și cea internațională cu privire la drepturile de autor și a mărcile comerciale. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit de acești Termeni și condiții sau de alte acorduri cu Turnitin sunt rezervate de Turnitin și.sau furnizorii și licențiatorii săi. Orice copie făcută după materiale sau alt conținut furnizat prin intermediul Site-ului trebuie să conțină aceleași note privind proprietatea care apar împreună cu materialul sau conținutul.

În cazul în care sunteți student și depuneți o lucrare pentru a fi evaluată în legătură cu un curs pe care îl urmați, atunci noi avem dreptul de a utiliza conținutul lucrării dvs. numai în scopul executării serviciilor noastre către instituția dvs. de învățământ și pentru utilizarea ulterioară ca parte din baza noastră de date.

Încadrare interzisă

Nu aveți permisiunea de a încadra sau de a utiliza tehnici de încadrare pentru a folosi, înconjura sau încorpora orice porțiune a Site-ului fără permisiunea expresă acordată în scris de Turnitin.

Chestiuni de jurisdicție

Acest Site este controlat și operat de Turnitin, din sediul său din statul California, Statele Unite ale Americii. Turnitin nu are nicio pretenție că materialele de pe Site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locuri. Persoanele care hotărăsc să acceseze acest Site din alte locuri fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt răspunzători în ceea ce privește respectarea legislației locale sau naționale, dacă și în măsura în care legile locale sau naționale sunt aplicabile. Orice software de pe acest Site face de asemenea obiectul controalelor cu privire la export ale Statelor Unite și, eventual, legilor privind importul în jurisdicția din care faceți parte. Niciun software de pe acest Site nu poate fi descărcat sau exportat prin altă metodă sau re-exportat către nicio persoană sau entitate aflată pe lista de organizații considerate teroriste publicată de Departamentul de Trezorerie al SUA sau în Tabelul de Respingere a Comenzilor al Departamentului de Comerț al SUA sau care sunt altfel interzise de legile de control al exportului ale Statelor Unite. Prin descărcarea sau utilizarea în orice mod Software-ului de pe acest Site, declarați și garantați că nu vă aflați pe nicio astfel de listă sau că nu sunteți într-o astfel de țară, nu vă aflați sub controlul uneia, nu sunteți cetățean sau rezident al unei astfel de țări. Orice utilizare a programelor software de către Guvernul SUA, incluzând dar fără a se limita la orice instituții de învățământ aflate sub jurisdicția lui sau sub jurisdicția statului respectiv, se supune „drepturilor restrânse”, conform definiției termenului din FAR 52.227-19(c)(2) sau DFAR 252.227.7013(c)(1) (dacă se utilizează într-o agenție legată de apărare).

Mărci comerciale

Turnitin, LLC și alte denumiri ale produselor și/sau serviciilor Turnitin, inclusivi cele de pe acest Site, sunt mărcile comerciale și mărcile de servicii ale Turnitin. Mărcile comerciale și mărcile de servicii ale Turnitin nu pot fi folosite în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu aparține Turnitin, în niciun mod care poate să creeze confuzie în rândul clienților sau în niciun mod care compromite sau discreditează Turnitin. Toate celelalte mărcile comerciale, mărcile de servicii și emblemele utilizate pe acest Site sunt mărcile comerciale, mărcile de servicii sau emblemele proprietarilor lor. Turnitin nu are nicio pretenție în legătură cu mărcile care nu-i aparțin și care ar putea apărea pe Site. În virtutea utilizării Site-ului nu primiți drept de utilizare asupra niciunei mărci a Turnitin sau a oricărei alte entități.

Licența dvs. pentru noi

Dacă nu se specifică altfel pe Site, inclusiv în Politica noastră de confidențialitate sau în legătură cu unul dintre serviciile noastre, orice comunicare sau material de orice fel pe care îl trimiteți prin e-mail, poștă sau prin intermediul Site-ului (cu excepția informațiilor personale identificabile ale studenților și ale lucrărilor depuse pe Site), inclusiv întrebări, comentarii, sugestii și alte date și informații („Comunicările” dvs.) vor fi tratate ca fiind neconfidențiale și fără statut de proprietate. Acordați Turnitin o licență neexclusivă, irevocabilă, globală, permanentă și scutită de obligații, de a reproduce, transmite, afișa, publica sau utiliza în alt mod Comunicările dvs. de pe Site sau din alte locuri, în scopul nostru comercial. Avem libertatea să utilizăm orice idei, concepte, tehnici, cunoștințe din Comunicările dvs. în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea și utilizarea produselor și serviciilor bazate pe Comunicații.

Comunicațiile dvs.: Turnitin are permisiunea, dar nu și obligația, de a monitoriza și modifica orice porțiuni ale Site-ului în care pot fi publicate Comunicații ale utilizatorilor, inclusiv, dar fără a se limita la, camere de chat, panouri de anunțuri și alte forumuri de utilizatori. Cu toate acestea, Turnitin nu ca fi în niciun fel răspunzătoare pentru conținutul vreunei astfel de Comunicări, indiferent dacă are sau nu legătură cu legile privind drepturile de autor, defăimare, confidențialitate, obscenitate sau de altă natură. Turnitin își păstrează dreptul de a elimina, la discreția sa exclusivă, Comunicații care conțin material considerat abuziv, defăimător, obscen sau altfel neadecvat.

Politica utilizării acceptabile

Nu aveți permisiunea să transmiteți pe Site material care (a) limitează altor utilizatori plăcerea de a utiliza Site-ul, (b) este ilegal, amenințător, abuziv, calomnios, defăimător, pornografic, profan sau în vreun fel ofensator, (c) constituie sau încurajează o faptă penală, dă naștere la răspundere civilă sau încalcă în vreun fel orice lege, (d) încalcă sau aduce atingere drepturilor oricărei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de brevet, autor, marcă comercială, confidențialitate sau orice alt drept de proprietate, (e) conține un virus sau orice altă componentă dăunătoare sau (f) conține indicații false sau înșelătoare cu privire la origine sau declarații de fapt. Turnitin își rezervă dreptul de a da în vileag orice informații, în orice moment, după cum este necesar, pentru a satisface orice lege, reglementare, solicitare a instituțiilor guvernamentale, ordin al unei instanțe juridice, citație sau alt proces juridic, sau de a modifica sau elimina orice informații, în întregime sau în parte, care, potrivit discreției exclusive a Turnitin, este inacceptabil, perturbator pentru Site sau încalcă acești Termeni și condiții. Turnitin își rezervă dreptul de a vă suspenda imediat accesul la site în cazul oricărei încălcări prevăzute în acest articol.

Politica de confidențialitate

Utilizarea informațiilor personale identificabile ale studenților este stipulată în Politica de confidențialitate (Acești termeni și condiții se vor aplica la, și vor guverna orice dispută sau pretenție în legătură cu Politica de confidențialitate).

Hiperlinkuri externe de pe acest Site

Site-ul conține hiperlinkuri către site-uri web ale unor terțe părți. Hiperlinkurile externe către sau de pe Site nu constituie vreun sprijinul sau recomandare din partea Turnitin în favoarea vreunei terțe părți sau a site-ului web, produselor sau resurselor acesteia sau a altor informații. Un hiperlink extern către un site nu indică faptul că Turnitin este afiliat cu sau sponsorizează site-ul web al terței părți. Turnitin nu este răspunzătoare pentru software-ul, datele sau alte informații disponibile de pe orice site web al unei terțe părți. Vă revine în exclusivitate responsabilitatea de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale site-urilor terțelor părți. Ați luat la cunoștință faptul că Turnitin nu poartă nicio responsabilitate pentru nicio pagubă sau pierdere pricinuită de accesarea, utilizarea sau acordarea încrederii oricărui site, software, oricăror date sau altor informații ale unor terțe părți.

Exactitatea și integritatea informațiilor

Deși Turnitin se străduiește să asigure integritatea și exactitatea Site-ului, aceasta nu garantează în niciun fel corectitudinea sau exactitatea Site-ului. Este posibil ca Site-ul să cuprindă greșeli de ortografie, inexactități sau alte greșeli, sau să apară adăugiri, ștergeri sau modificări efectuate de terțe părți asupra Site-ului În cazul în care apare o inexactitate, vă rugăm să o aduceți la cunoștința Turnitin pentru a putea fi corectată. Informațiile cuprinse pe Site pot fi modificate sau actualizate fără înștiințare.

Nicio garanție

SITE-UL ȘI TOATE INFORMAȚIILE ȘI SERVICIILE DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SUNT OFERITE „CA ATARE”, CU TOATE IMPERFECȚIUNILE, ȘI „ÎN MĂSURA DISPONIBILITĂȚII”. Turnitin NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL VA SATISFACE CERINȚELE DVS. SAU CĂ ORICE REZULTAT SAU COMPARAȚIE GENERATĂ DE SITE ESTE COMPLETĂ SAU EXACTĂ. Turnitin NU GARANTEAZĂ CĂ ACCESUL LA SITE ESTE NEÎNTRERUPT ȘI LIPSIT DE ERORI, SAU CĂ IMPERFECȚIUNILE DE PE SITE VOR FI CORECTATE. ÎN MĂSURA CEA MAI MARE PERMISĂ DE LEGE, Turnitin DECLINĂ ORICE DECLARAȚIE SAU GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, NE-ÎNCĂLCARE, CONFORMITATE CU ORICE DECLARAȚIE SAU DESCRIERE, SUCCES PE PIAȚĂ, CALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI ADECVAȚIA PENTRU UN SCOP ANUME.

Limitarea răspunderii

NICI Turnitin ȘI NICI LICENȚIATORII SAU FURNIZORII ACESTEIA NU VOR FI FĂCUȚI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIO SITUAȚIA PENTRU DAUNE DE ORICE FEL (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU DAUNE REZULTATE DIN PROFITURI PIERDUTE, DATE PIERDUTE SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII) PRICINUITE DE UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A INFORMAȚIILOR CONȚINUTE DE ACESTA, INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE S-AU PRODUS, CHIAR DACĂ Turnitin SAU REPREZENTANTUL SĂU A FOST INFORMAT ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ACEASTĂ LIMITARE NU SE APLICĂ ȘI LA SITUAȚIILE ÎN CARE ESTE INTERZISĂ DE LEGE.

SINGURUL DVS. REMEDIU PENTRU NEMULȚUMIREA PROVOCATĂ DE SITE, SERVICIILE LEGATE DE SITE ȘI/SAU SITE-URILE LA CARE TRIMIT HIPERLINKURILE ESTE SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI/SAU A SERVICIILOR RESPECTIVE. ANUMITE LEGI ALE UNOR STATE NU PERMIT LIMITAREA LA GARANȚIILE IMPLICITE. DACĂ ACESTE LEGI SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS., UNELE DECLINĂRI, EXCLUDERI SAU LIMITĂRI DE MAI SUS POT SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. ȘI ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI DREPTURI SUPLIMENTARE.

Despăgubiri::

Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Turnitin de orice pretenție (inclusiv onorariile și costurile pentru avocați) rezultate ca urmare a (a) utilizării de către dvs. a Site-ului, (b) încălcarea de către dvs. a oricărui drept al terților sau (c) încălcarea de către dvs. a oricărora dintre acești Termeni și condiții. Sunteți de acord să cooperați după cum este necesar în mod rezonabil în apărarea oricărei pretenții. Turnitin își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, să-și asume apărarea exclusivă și controlul oricăror probleme care altfel fac obiectul unei despăgubiri în temeiul prezentei secțiuni și, în orice caz, sunteți de acord să nu soluționați nicio astfel de problemă fără acordul prealabil în scris din partea Turnitin.

Procedura de reclamație pentru încălcarea drepturilor de autor

În conformitate cu Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. 512), Turnitin, LLC este înregistrată ca furnizor de servicii la United States Copyright Office. Orice semnalare a încălcării drepturilor de autor revendicate trebuie trimisă către agentul nostru de drepturi de autor:

Bobby Wilson
Chief Financial Officer
Turnitin
1111 Broadway, 3rd Floor
Oakland, CA 94607
Telephone: 510-764-7600
E-mail

Turnitin respectă proprietatea intelectuală a altora și cerem utilizatorilor noștri să facă același lucru. Dacă sunteți de părere că lucrarea dvs. a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să transmiteți agentului de drepturi de autor Turnitin următoarele informații:

  1. O semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor;
  2. O descriere a lucrării protejate al cărei copyright susțineți că a fost încălcat;
  3. O descriere a locului de pe Site în care se află materialul care susțineți că este violat;
  4. Adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail;
  5. O declarație semnată de dvs. că aveți convingerea de bună credință că utilizarea în cauză nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege;
  6. O declarație semnată de dvs., făcută în cadrul pedepsei pentru sperjur, că datele de mai sus din Sesizarea dvs. sunt exacte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau autorizat să acționați în numele deținătorului drepturilor d autor.

Prevederi de ordin general

Cu excepția precizărilor de mai jos, acești Termeni și condiții reprezintă întregul acord între Turnitin și dvs. cu privire la subiectul în cauză. Părțile consimt că orice și toate litigiile, revendicările sau controversele care decurg din sau în legătură cu acești Termeni și condiții care nu sunt soluționate de comun acord vor fi supuse arbitrajului definitiv și obligatoriu înaintea JAMS sau a succesorului acestuia, în temeiul United States Arbitration Act, 9 U.S.C. Sec. 1 și următoarele. Arbitrajul va avea loc în Alameda County, California, cu excepția cazului când părțile cad altfel de acord în scris. În termen de paisprezece (14) zile după aceea, arbitrul va ajunge la o decizie finală, care se va reduce la forma scrisă, semnată de arbitru și expediată prin poștă fiecăreia dintre părți și consilierilor juridici ai acestora. Toate deciziile arbitrului vor fi definitive, obligatorii și irevocabilă pentru părți și va constitui singura metodă de soluționare a litigiilor sau chestiunilor guvernate de arbitraj în temeiul United States Arbitration Act, 9 U.S.C. Sec. 1 și următoarele. Arbitrajul va avea loc în Alameda County, California, cu excepția cazului când părțile cad altfel de acord în scris. În termen de paisprezece (14) zile după aceea, arbitrul va ajunge la o decizie finală, care se va reduce la forma scrisă, semnată de arbitru și expediată prin poștă fiecăreia dintre părți și consilierilor juridici ai acestora. Toate deciziile arbitrului vor fi definitive, obligatorii și irevocabile pentru părți și vor constitui singura metodă de soluționare a litigiilor sau chestiunilor guvernate de arbitraj în temeiul acestui Acord; cu condiția că nimic nu va împiedica părțile să urmărească măsuri reparatorii și/sau alte remedii echitabile într-o instanță de jurisdicție competentă. Arbitrul sau o instanță de jurisdicție competentă poate elibera un titlu de executare pentru a pune în aplicare hotărârea arbitrului. Sentința poate fi înregistrată într-o astfel de decizie în orice instanță competentă cu privire la aceasta, în conformitate cu legislația aplicabilă.