Zobowiązanie do ochrony prywatności

Effective Date: December 31, 2013

Zdajemy sobie sprawę, że zachowanie prywatności jest delikatną kwestią i bardzo poważnie traktujemy ochronę danych naszych użytkowników. Niniejsze zobowiązanie do zachowania prywatności wyjaśnia stosowane przez nas praktyki dotyczące informacji przekazywanych przez Internet oraz możliwości wyboru przez użytkownika sposobu, w jaki jego dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika, gromadzonych lub przekazywanych za pośrednictwem witryn Turnitin.com i www.turnitinuk.com (zwanych dalej „Witryną”).

Turnitin to usługa internetowa oferowana przez spółkę Turnitin, LLC szkołom średnim i wyższym. Aby nasza firma mogła zapewnić swoim obecnym i potencjalnym klientom oczekiwany przez nich poziom obsługi, musimy gromadzić i przechowywać określone, prywatne dane użytkowników Witryny oraz użytkowników naszej usługi.

TRUSTe Privacy Certification

Firma Turnitin otrzymała Pieczęć Prywatności TRUSTe, która poświadcza, że niniejsze zobowiązanie do zachowania prywatności oraz praktyki stosowane przez firmę zostały przeanalizowane przez organizację TRUSTe pod kątem spełnienia wymogów programu TRUSTe dotyczących przejrzystości, odpowiedzialności i zapewnienia użytkownikom możliwości wyboru sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Program TRUSTe obejmuje witryny internetowe www.turnitin.com   i www.turnitinuk.com. Program TRUSTe nie obejmuje działania tych witryn po zalogowaniu. Misją niezależnej organizacji TRUSTe jest pogłębianie wzajemnego zaufania klientów i organizacji z całego świata korzystających z sieci Internet poprzez przyznawanie wiodącej odznaki zaufania do zasad ochrony prywatności oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu tego zaufania. Pytania bądź skargi dotyczące naszych zasad lub praktyk ochrony prywatności prosimy kierować na adres legal@turnitin.com. W przypadku niezadowolenia z otrzymanej odpowiedzi można skontaktować się z organizacją TRUSTe. Dane kontaktowe dostępne są tutaj.

Aby użytkownicy mogli łatwo znaleźć niniejsze zobowiązanie do zachowania prywatności, umieściliśmy je na stronie głównej oraz w każdym miejscu, w którym prosimy o podanie danych umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Niniejsza Witryna zawiera odsyłacze do witryn prowadzonych przez strony trzecie, jednak witryny te nie są objęte zobowiązaniem do zachowania prywatności firmy Turnitin. Firma Turnitin nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę prywatności ani bezpieczeństwo danych przekazanych przez użytkownika stronie trzeciej za pośrednictwem witryny, do której odsyłacz znajduje się w Witrynie, ani w żaden inny sposób.

Korzystając z Witryny, użytkownik potwierdza, że w satysfakcjonującym dla siebie stopniu zapoznał się z zasadami korzystania i zobowiązaniem do zachowania prywatności oraz że akceptuje i wyraża zgodę na zasady korzystania i zobowiązanie do zachowania prywatności, a także zgadza się na wykorzystanie przez firmę Turnitin jego danych osobowych zgodnie z poniższymi warunkami.

1. Dane osobowe
Gromadzone są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, stanowisko, nazwa szkoły, adres itp.

 

REJESTRACJA
Podczas rejestracji do korzystania z naszej usługi prosimy o podanie danych osobowych w następujących celach:
1. Do potwierdzenia tożsamości użytkownika i określenia, czy spełnia warunki wymagane do zarejestrowania się, określone przez konkretną instytucję naukową.
2. Do uzyskania danych kontaktowych w celu właściwego zarządzania kontem użytkownika.
3. Do informowania użytkownika o zmianach funkcji, usługach pomocniczych i promocjach dotyczących usługi Turnitin.

Okres próbny

Podczas rejestracji do wypróbowania naszej usługi prosimy o podanie danych osobowych w następujących celach:
1. Do informowania użytkownika o zmianach funkcji, usługach pomocniczych oraz promocjach dotyczących usługi Turnitin.
2. Do uzyskania od użytkownika oceny i rekomendacji usługi Turnitin.

Przesyłanie prac

Kiedy użytkownik chce uzyskać dostęp do funkcji przesyłania prac na naszych stronach internetowych, prosimy o podanie danych osobowych w następujących celach:
1. Do identyfikacji osoby odpowiedzialnej za przesłania danego tekstu.
2. Do zapewnienia potwierdzenia pomyślnego przesłania tekstu.

Rodzaj danych, o które prosimy, zależy od konkretnego celu. Gromadzimy na przykład takie osobiste dane kontaktowe jak imię i nazwisko, adres fizyczny, numer telefonu i adres e-mail zarejestrowanego użytkownika w celu usprawnienia korzystania z usługi Turnitin oraz usprawnienia obsługi klienta. Poza konkretnymi zastosowaniami podanymi powyżej firma Turnitin wykorzystuje także dane umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika do przetwarzania jego wniosków i transakcji.

Firma Turnitin może również wykorzystywać dane umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika w celu zapobieżenia szkodzie lub obrażeniom bądź oszustwu, w celu ochrony swoich interesów prawnych, w celu spełnienia wymogów wynikających z procesu prawnego oraz w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Dostęp do danych osobowych przez strony trzecie będzie mieć miejsce jedynie za pisemną lub elektroniczną zgodą zarejestrowanych użytkowników, zgodnie z warunkami zawartej umowy o rejestracji. Zgoda ta obejmuje między innymi zgodę jednego zarejestrowanego użytkownika na przekazanie przez firmę Turnitin jego danych osobowych innemu zarejestrowanemu użytkownikowi w celu śledzenia analizy źródeł dokumentów. Na przykład, jeśli materiał przesłany do naszej bazy danych okaże się zgodny z materiałem przesłanym w późniejszym terminie, dane kontaktowe dotyczące wcześniejszego materiału zostają przekazane zarejestrowanemu użytkownikowi, który przesłał późniejszy materiał w celu dalszej analizy, jeśli użytkownik, który przesłał wcześniejszy materiał wyrazi na to zgodę. W miarę rozwoju działalności nasza firma może sprzedawać lub kupować przedsiębiorstwa bądź aktywa. Może też dojść do przejęcia firmy Turnitin przez inną spółkę. W powyższych okolicznościach dane osobowe znajdujące się w naszych bazach danych mogą należeć do przenoszonych aktywów.

Wykorzystujemy dane, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika, takie jak adresy IP, do oceny trendów dotyczących korzystania z naszej Witryny lub zakupu produktów bądź usług, skuteczniejszego prowadzenia badań rynkowych i statystycznych, opracowywania treści i funkcji pomagających nam wychodzić naprzeciw potrzebom klientów oraz usprawniać oferowaną przez nas usługę i produkty.

2. Technologie śledzenia

Kiedy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy umieścić na jego komputerze plik cookie – niewielki plik komputerowy zawierający informacje o użytkowniku, które pomagają nam rozpoznać użytkownika i zapewnić mu lepszą obsługę przy kolejnej wizycie. Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Na przykład, dzięki zastosowaniu pliku cookie w naszej Witrynie użytkownik nie musi ponownie podawać hasła logowania, co umożliwia szybsze korzystanie z Witryny. W przypadku odrzucenia pliku cookie użytkownik nadal może korzystać z naszej Witryny. Jedynym mankamentem jest ograniczony dostęp do niektórych części Witryny. Pliki cookie umożliwiają nam także śledzenie zainteresowania użytkowników i dostosowanie się do niego w celu poprawy wrażeń z korzystania z Witryny. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych (np. reklamodawcy) wykorzystują pliki cookie w naszej Witrynie. Nasza firma nie ma jednak dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie. Pliki cookie stosowane zarówno przez naszą firmę, jak i naszych partnerów biznesowych mogą być trwałe, to znaczy mogą pozostać na komputerze pomimo zamknięcia przeglądarki.

Używamy technologii oferowanej przez stronę trzecią, tzw. „czystych GIFów” (ang. clear GIFs) (znanych także jako web beacons lub web bugs). Technologia ta pomaga nam lepiej zarządzać zawartością naszej Witryny, informując nas, jaka zawartość jest skuteczna. Czyste GIFy to niewielkie pliki graficzne o unikalnym identyfikatorze, podobne w działaniu do plików cookie i wykorzystywane do śledzenia aktywności internetowej użytkowników sieci. W przeciwieństwie do plików cookie, które przechowywane są na dysku twardym komputera użytkownika, czyste GIFy osadzone są w niewidoczny sposób na stronach internetowych. Pliki te zbliżone są wielkością do kropki na końcu tego zdania. ‎‎Informacje zebrane przy użyciu czystych GIFów łączymy z danymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości użytkowników naszej Witryny.

Nasza firma nie śledzi użytkowników po tym, jak opuszczą naszą Witrynę, dlatego też nie odpowiada na żądania „nie śledź” (tzw. DNT) wysyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika.

3. Wybór

Przekazując nam dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości, użytkownik będzie mógł wybrać, czy możemy ujawniać stronom trzecim takie dane w formie umożliwiającej ustalenie tożsamości użytkownika, czy też dane te w formie umożliwiającej ustalenie tożsamości użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, do których zostały pierwotnie zebrane lub na które użytkownik wyraził później zgodę.

Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania wiadomości od naszej firmy, kiedy po raz pierwszy poprosimy o podanie danych osobowych. Z otrzymywania wiadomości od naszej firmy można też zrezygnować, wysyłając wiadomość e-mail na adres optout@turnitin.com. Użytkownik może zażądać usunięcia danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości z naszej bazy danych, kontaktując się z nami przy użyciu danych przedstawionych w Punkcie 12 (Uwagi) poniżej. Aby zastosować się do prośby użytkownika, musimy otrzymać dokładne informacje, jakie dane użytkownik chce usunąć. Przekazane informacje muszą być wystarczające do określenia typu wiadomości, jakie użytkownik od nas otrzymywał.

4. Przekazanie niepowiązanym stronom trzecim

Żadne dane umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków gdy jest to związane z realizacją celów, do których dane te zostały pierwotnie zebrane. W przypadku przekazania danych umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika stronie trzeciej występującej w roli przedstawiciela naszej firmy zażądamy, aby taka strona trzecia wyraziła zgodę na wymogi dotyczące zachowania poufności. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim.  

5. Dostęp do danych osobowych użytkownika lub ich zmiana

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu, poprawy, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przekazanych nam w dowolnym momencie za pośrednictwem niniejszej Witryny. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się na swoim koncie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
2. Kliknąć odsyłacz „dane użytkownika” na pasku nawigacji, aby otworzyć swój profil użytkownika i przejrzeć, poprawić, zmienić lub usunąć dane osobowe.

Jeśli użytkownik zażąda od firmy Turnitin dostępu do swoich danych osobowych, odpowiemy w ciągu 30 dni.

6. Bezpieczeństwo

Nasza firma stosuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia chroniące dane osobowe użytkowników, w tym dostęp do danych osobowych chroniony hasłem. Dla ochrony swojej prywatności i bezpieczeństwa należy dbać o poufność używanego hasła. Jednak nawet przy zastosowaniu takich środków ostrożności nie można zagwarantować, że żadna nieuprawniona strona trzecia nie zdoła obejść zabezpieczeń lub w inny sposób przechwycić danych przekazywanych przez Internet.

7. Integralność danych

Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki mające na celu zapewnienie, że dane osobowe znajdujące się w naszych systemach są odpowiednie do zamierzonego celu, dokładne, pełne i aktualne. Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak długo konto użytkownika pozostaje aktywne lub jak długo jest to konieczne do świadczenia naszych usług. Przechowujemy i wykorzystujemy dane użytkownika w sposób niezbędny do wywiązania się ze zobowiązań prawnych, rozstrzygania sposób i egzekwowania zawartych umów. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w dowolnym momencie. Użytkownik nie ma obowiązku informowania spółki Turnitin o zaprzestaniu korzystania z usług. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto.

8. Egzekwowanie zasad

Firma Turnitin będzie prowadzić okresowe kontrole zgodności z przepisami w celu weryfikacji, czy niniejsze zobowiązanie do ochrony prywatności jest dokładne, kompleksowe, prezentowane w widocznym miejscu, pełne i dostępne oraz należycie realizowane. Każdy pracownik, który narusza niniejsze zobowiązanie do ochrony prywatności podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

9. Zmiany niniejszych zasad

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszym zobowiązaniu do ochrony prywatności. Podczas korzystania z Witryny użytkownik powinien sprawdzać treść zobowiązania do ochrony prywatności, aby być świadomym zmian naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności. Na zobowiązaniu do ochrony prywatności podana będzie data ostatniej aktualizacji dokumentu. Jeśli w dowolnym momencie nasza firma zdecyduje się wykorzystywać dane umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika w sposób odmienny od wskazanego w momencie gromadzenia danych, powiadomimy o tym użytkownika, przesyłając wiadomość e-mail na ostatni adres e-mail podany nam przez użytkownika. Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy chce, abyśmy wykorzystywali jego dane w ten sposób, czy też nie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie swoich danych w inny sposób, będziemy nadal wykorzystywać te dane według zasad ochrony prywatności, zgodnie z którymi dane te zostały zebrane.

10. Media społecznościowe (elementy) i widżety

Nasza Witryna internetowa zawiera elementy mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” portalu Facebook, a także widżety, takie jak przycisk „Udostępnij to” czy interaktywne miniprogramy działające w naszej Witrynie. Elementy te mogą zbierać adresy IP użytkowników, rejestrować, które strony w witrynie odwiedzają poszczególni użytkownicy, a także umieszczać pliki cookie umożliwiające prawidłowe działanie elementów. Elementy i mediów społecznościowych i widżety mogą korzystać z hostingu stron trzecich lub bezpośrednio z hostingu w Witrynie. Korzystanie z tych elementów podlega zasadom ochrony prywatności określonym przez firmę będącą dostawcą danego elementu.

11. Opinie

Za zgodą użytkownika możemy zamieścić jego opinię, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska oraz nazwy szkoły. Aby usunąć zamieszczoną opinię, prosimy o kontakt z naszą firmą.

12. Witryny internetowe stron trzecich

Nasza witryna zawiera odsyłacze do innych witryn internetowych, które mogą stosować odmienne zasady ochrony prywatności. Dane osobowe przekazywane do takich witryn podlegają zasadom ochrony prywatności obowiązującym w danej witrynie. Zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznawania się z zasadami ochronie prywatności w każdej odwiedzanej witrynie internetowej.

13. Uwagi

Wszelkie pytania dotyczące zobowiązania do ochrony prywatności należy kierować:

  1. Na adres e-mail legal@turnitin.com.
  2. Dokładne określić charakter swojego zapytania.
  3. Podać dane kontaktowe umożliwiające późniejszą odpowiedź.

Adres firmy

Turnitin, LLC
1111 Broadway, 3rd floor
Oakland, California 94607
Phone: +1 510-764-7600
Fax: +1 510-764-7612
www.turnitin.com