Privacy Pledge

Ingangsdatum: 31 december 2013

We begrijpen dat privacy een gevoelig onderwerp is, dus we nemen de bescherming van uw gegevens serieus. In deze Privacy Pledge wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw onlinegegevens en welke opties u hebt voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt. Deze Pledge is van toepassing op alle persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld of ingediend op de websites Turnitin.com en turnitinuk.com/en_gb/home (de "Website").

Turnitin is een onlineservice die door Turnitin, LLC wordt geleverd aan middelbare scholen en hoger. Alleen door specifieke privégegevens van bezoekers van de Website en gebruikers van onze service te verzamelen kunnen we het serviceniveau realiseren dat onze huidige en toekomstige klanten verwachten.

TRUSTe Privacy Certification

Turnitin is onderscheiden met het Privacy Seal van TRUSTe, waarmee wordt aangegeven dat deze Privacy Pledge en praktijken zijn beoordeeld door TRUSTe en voldoen aan de vereisten van het TRUSTe-programma, waaronder transparantie, rekenschap en keuze met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Onder het TRUSTe-programma vallen de websites www.turnitin.com en turnitinuk.com/en_gb/home. Het TRUSTe-programma is niet meer van toepassing nadat u zich bij deze websites hebt aangemeld. TRUSTe zet zich als onafhankelijke derde in om het onlinevertrouwen onder consumenten en organisaties wereldwijd te verbeteren via het toonaangevende privacykeurmerk en innovatieve vertrouwensoplossingen. Stuur een e-mail naar legal@turnitin.com als u vragen of klachten over ons privacybeleid of onze privacypraktijken hebt. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u hier contact opnemen met TRUSTe.

Iedereen moet de Privacy Pledge eenvoudig kunnen vinden, dus deze is beschikbaar op onze startpagina en op elke plaats waar we naar uw persoonlijk identificeerbare informatie vragen. Hoewel deze Website koppelingen naar websites van derden bevat, vallen deze derden niet onder de Privacy Pledge van Turnitin. Turnitin aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de privacy of beveiliging van gegevens die u aan derden verstrekt (zowel via gekoppelde websites als langs andere weg).

Door deze Website te gebruiken stemt u ermee in dat u ons Usage Policy en deze Privacy Pledge naar volle tevredenheid hebt doorgelezen en begrepen, dat u ons Usage Policy en deze Privacy Pledge accepteert en hiermee instemt en dat Turnitin uw persoonlijke gegevens mag gebruiken overeenkomstig de onderstaande clausules.

1. Persoonlijke gegevens
De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld: naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam van onderwijsinstelling, adres en dergelijke.

REGISTRATIE
Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze service, vragen we uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
1. Om uw identiteit te bevestigen en uw registratiestatus in verband met uw specifieke onderwijsinstelling vast te stellen.
2. Om uw contactgegevens te verkrijgen zodat we uw account naar behoren kunnen beheren.
3. Om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit, ondersteunende services en speciale acties van de Turnitin-service.

PROEFABONNEMENT
Wanneer u verzoekt om een proefabonnement op onze service, vragen we uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
1. Om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit, ondersteunende services en speciale acties van Turnitin.
2. Om uw beoordeling en aanbevelingen voor de Turnitin-service te vragen.

INDIENING VAN DOCUMENTEN
Wanneer iemand verzoekt om toegang tot onze webpagina's voor de indiening van documenten, vragen we persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
1. Om vast te stellen wie de tekst uploadt.
2. Om te bevestigen dat de tekst is ontvangen en correct is geüpload.

Het soort gegevens waarom we verzoeken, houdt verband met een specifiek doel. We verzamelen bijvoorbeeld persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor een geregistreerde gebruiker om het gebruik van de Turnitin-service en relaties met klanten mogelijk te maken. Naast de bovenstaande specifieke toepassingen gebruikt Turnitin uw persoonlijk identificeerbare informatie ook om uw aanvragen en transacties te verwerken.

Turnitin kan uw persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken om schade of letsel te voorkomen, fraude te bestrijden, onze juridische belangen te beschermen, aan juridische processen te voldoen of hierop te reageren, en toepasselijke wetten na te leven.

Derden krijgen alleen toegang tot persoonlijke gegevens na ondertekende of elektronische toestemming van geregistreerde gebruikers, zoals is beschreven in onze registratie-overeenkomst. Deze goedkeuring omvat, maar is niet beperkt tot één geregistreerde gebruiker, waarna Turnitin zijn of haar contactgegevens mag verstrekken aan een andere geregistreerde gebruiker om de analyse van documentbronnen bij te houden. Stel dat materiaal dat naar onze database is geüpload, overeenkomt met materiaal dat later wordt geüpload. Als de gebruiker voor de eerste upload hiervoor specifiek toestemming verstrekt, worden zijn of haar gegevens voor follow-up verstrekt aan de geregistreerde gebruiker voor de tweede upload. Terwijl we ons bedrijf blijven ontwikkelen, kunnen we onderdelen of bedrijfsmiddelen kopen of verkopen of kan Turnitin worden overgenomen door een ander bedrijf. In dergelijke gevallen kunnen persoonlijke gegevens in onze databases onderdeel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen.

We gebruiken informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is, zoals IP-adressen, om trends in het gebruik van onze Website of de aankoop van producten of services te beoordelen, marktonderzoek en statistische studies mogelijk te maken, inhoud en functionaliteit te ontwikkelen waaraan onze klanten behoefte hebben, en de door ons verstrekte service en producten te verbeteren.

2. Volgtechnologieën
Wanneer u de Website bezoekt, kunnen we op uw computer een 'cookie' opslaan. Dit is een klein computerbestand dat gegevens over de gebruiker bevat en waarmee we u kunnen herkennen en beter van dienst kunnen zijn wanneer u weer terugkomt. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Door een cookie voor onze Website in te stellen hoeft u zich bijvoorbeeld slechts eenmaal aan te melden met een wachtwoord, waardoor u tijd bespaart terwijl u op onze Website bent. Als u het cookie weigert, kunt u onze Website nog steeds gebruiken. Het enige nadeel is dat u beperkte mogelijkheden hebt op bepaalde delen van onze Website. Met cookies kunnen we ook de belangen van onze gebruikers volgen en ons hierop richten om hun ervaring op onze Website te verbeteren. Sommige van onze zakenpartners gebruiken cookies op onze Website (bijvoorbeeld adverteerders). We hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies. Zowel de door ons als door onze zakenpartners geplaatste cookies kunnen permanent zijn, hetgeen inhoudt dat ze mogelijk niet worden verwijderd als u uw browser afsluit.

We gebruiken softwaretechnologie van derden die 'clear gifs' wordt genoemd (of ook webbakens/webbugs). Hiermee kunnen we inhoud op onze Website beter beheren omdat we kunnen achterhalen welke inhoud effectief is. Clear gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke id en werken net zoals cookies. Ze worden gebruikt om de onlinebewegingen van webgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer, worden clear gifs onzichtbaar ingesloten op webpagina's. Ze zijn ongeveer even groot als de punt aan het einde van deze zin. We koppelen de gegevens die met clear gifs worden verzameld, aan de persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers van onze Website.

Nadat u onze website hebt verlaten, volgen we u niet. We reageren derhalve niet op “Do Not Track”-signalen van uw webbrowser.

3. Keuze
Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan ons verstrekt, kunt u kiezen of we deze informatie in een persoonlijk identificeerbare vorm openbaar mogen maken aan een derde partij en of de informatie in een persoonlijk identificeerbare vorm mag worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk is verzameld of waarvoor u eerder toestemming hebt verleend.

U hebt ook de mogelijkheid om u af te melden voor berichten van ons wanneer we u voor het eerst vragen om uw persoonlijke gegevens. U kunt zich ook afmelden voor verdere berichten van ons door een e-mail te verzenden naar optout@turnitin.com. U kunt uw persoonlijke identificeerbare informatie laten verwijderen uit onze databases door contact met ons op te nemen zoals is beschreven in het onderstaande artikel 14 (Kennisgevingen). Voor de afhandeling van uw verzoek moet u precies aangeven welke gegevens u wilt verwijderen. Daarnaast moet u voldoende gegevens verstrekken waarmee we kunnen vaststellen welk type berichten u van ons ontvangt.

4. Overdracht naar ongerelateerde derden
Persoonlijk identificeerbare informatie wordt alleen aan derden verstrekt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. Als we persoonlijk identificeerbare informatie overbrengen naar derden die als onze tussenpersoon optreden, moeten deze derden instemmen met onze vertrouwelijkheidsvereisten. We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

5. Toegang tot of wijziging van uw persoonlijke gegevens
U kunt de persoonlijke gegevens die u op enig moment via deze Website hebt verstrekt, als volgt openen, corrigeren, aanpassen of verwijderen:
1. Meld u bij uw account aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Klik op de navigatiebalk op de koppeling voor gebruikersinformatie om uw gebruikersprofiel te openen en uw persoonlijke gegevens weer te geven, te corrigeren, aan te passen of te verwijderen.

Als u Turnitin verzoekt om toegang tot uw persoonlijke gegevens, reageren we binnen dertig dagen op uw verzoek.

6. Beveiliging
We hebben fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder het gebruik van wachtwoorden voor toegang tot uw persoonlijke gegevens. Voor uw privacy en veiligheid moet u uw wachtwoord vertrouwelijk houden. Zelfs met deze maatregelen kan echter niemand garanderen dat ongeautoriseerde derden deze maatregelen niet weten te omzeilen of anderszins geen gegevens in handen krijgen die u via internet verstrekt.

7. Gegevensintegriteit
We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens in onze systemen relevant voor het bedoelde gebruik, nauwkeurig, volledig en recent zijn. We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of nodig is om u services te verstrekken. We bewaren uw gegevens zo nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. U kunt op elk gewenst moment het gebruik van de services stoppen. U hoeft Turnitin niet specifiek te laten weten wanneer u het gebruik van de Services stopt. U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen.

8. Handhaving
Turnitin beoordeelt regelmatig of deze Privacy Pledge nauwkeurig, begrijpelijk, volledig en toegankelijk is, op een prominente plaats wordt weergegeven en in praktijk wordt gebracht. Tegen iedere medewerker die deze Privacy Pledge overtreedt, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen.

9. Wijzigingen in dit beleid
We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen door te voeren in deze Privacy Pledge. Controleer de Privacy Pledge wanneer u de Website gebruikt zodat u weet wanneer onze privacypraktijken zijn gewijzigd. Bij onze Privacy Pledge wordt aangegeven op welke datum deze het laatst is bijgewerkt. Als we op een bepaald moment besluiten om persoonlijk identificeerbare informatie op een andere manier te gebruiken dan zoals aangegeven toen deze is verzameld, stellen we u per e-mail op de hoogte via het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt. U kunt kiezen of we uw gegevens wel of niet op deze andere manier mogen gebruiken. Als u aangeeft dat we uw gegevens niet op deze andere manier mogen gebruiken, blijven we deze gegevens gebruiken overeenkomstig het privacybeleid waaronder de gegevens zijn verzameld.

10. Sociale media (functies) en widgets
Onze Website bevat functies van sociale media (zoals de knop Vind ik leuk van Facebook), widgets (zoals de knop Dit delen) of interactieve miniprogramma's die op onze Website worden uitgevoerd. Met deze functies kan uw IP-adres worden verzameld, kan worden geregistreerd welke pagina's u bezoekt op onze Website en kan een cookie worden ingesteld zodat de functies naar behoren kunnen werken. Functies voor sociale media en widgets worden door derden of rechtstreeks op onze Website gehost. Uw interactie met deze functies valt onder het privacybeleid van het bedrijf dat de betreffende functie levert.

11. Getuigenissen
Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis samen met uw naam, functie en naam van uw onderwijsinstelling publiceren. Neem contact met ons op als u uw getuigenis wilt laten verwijderen.

12. Websites van derden
Onze Website bevat koppelingen naar andere websites die mogelijk andere privacypraktijken hebben dan wij. Als u persoonlijke gegevens op een van deze websites indient, vallen uw gegevens onder de betreffende privacyverklaring. We stimuleren u om de privacyverklaring van elke bezochte website goed door te lezen.

13. Kennisgevingen
Dien alle vragen over Privacy Pledge als volgt in:
1. Neem per e-mail contact met ons op via legal@turnitin.com.
2. Geef precies aan waarop uw vraag betrekking heeft.
3. Verstrek uw contactgegevens zodat we u een antwoord kunnen sturen.

BEDRIJFSADRES

Turnitin, LLC
1111 Broadway, derde verdieping
Oakland, Californië 94607
Telefoon: +1 510-764-7600
Fax: +1 510-764-7612
www.turnitin.com


Turnitin
Nobelstraat 4
3512 EN Utrecht, The Netherlands
Phone: +31(0)30 227 02 00
Homepage
Copyright © 2018 Turnitin LLC. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om goed te fuctioneren en uw beleving van de site te optimaliseren. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan hiermee akkoord te gaan. Voor meer informatie, lees onze Privacyverklaring.