Slib ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 26. června, 2012

Jsme si vědomi, že osobní údaje jsou citlivé téma, proto bereme ochranu vašich informací vážně. Tento Slib ochrany osobních údajů vysvětluje naše postupy při nakládání s online informacemi a také vaše možnosti výběru, jak budou vaše osobní informace shromažďovány a používány. Tento Slib se týká všech osobně identifikovatelných informací, které byly shromážděny nebo odeslány na webových stránkách Turnitin.com a turnitinuk.com/en_gb/home (dále "Stránka").

Turnitin je online služba poskytována společností Turnitin, LLC středním a vysokým školám. Abychom našim stávajícím a potenciálním zákazníkům mohli poskytovat úroveň služeb dle jejich očekávání, musíme shromažďovat a uchovávat specifické, osobní informace návštěvníků Stránky a uživatelů našich služeb.

TRUSTe Privacy Certification

Společnosti Turnitin byla udělena Pečeť ochrany osobních údajů TRUSTe znamenající, že Slib ochrany osobních údajů a postupy byly přezkoumány společností TRUSTe z hlediska souladu s požadavky programu TRUSTe včetně transparentnosti, odpovědnosti a výběru shromažďování a využívání vašich osobních informací. Program TRUSTe se vztahuje na webové stránky www.turnitin.com a turnitinuk.com/en_gb/home. Program TRUST se nevztahuje na oblasti následující po přihlášení se na tyto stránky. Posláním TRUSTe, jako nezávislé třetí strany, je urychlit online důvěru mezi spotřebiteli a organizacemi po celém světě prostřednictvím své významné značky důvěry při ochraně osobních údajů a inovativních řešení důvěryhodnosti. Máte-li dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo postupů, kontaktujte nás prosím na adrese legal@turnitin.com.. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, můžete kontaktovat přímo společnost TRUSTe zde.

Aby bylo snadné tento Slib ochrany osobních údajů najít, je k dispozici na naší domovské stránce a na všech místech, kde požadujeme vaše osobní identifikační údaje. Ačkoli tato Stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, Slib ochrany osobních údajů společnosti Turnitin se na tyto třetí strany nevztahuje. Turnitin nenese žádnou odpovědnost za ochranu soukromí nebo bezpečnost informací, které poskytnete jakékoli třetí straně, ať už prostřednictvím odkazovaných webových stránek, nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Používáním této stránky souhlasíte, že jste si přečetli a pochopili naše Zásady použití a Slib ochrany osobních údajů k vaší spokojenosti, že přijímáte s souhlasíte s našimi Zásadami použití a tímto Slibem ochrany soukromí, a že Turnitin má povoleno používat vaše osobní údaje podle níže uvedených ustanovení.

1. Osobní údaje
Jsou shromažďovány následující osobní údaje: Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní titul, název školy, poštovní adresa, atd.

 

REGISTRACE
Když se zaregistrujete k používání našich služeb, žádáme vaše osobní údaje pro tyto účely:
1. K ověření vaší identity a stanovení stavu pro registraci v souvislosti s konkrétní akademickou institucí.
2. K získání kontaktních údajů, abychom mohli správně spravovat váš účet.
3. Abychom vás mohli informovat o změnách funkčnosti, pomocných služeb a podpory služeb Turnitin.

ZKUŠEBNÍ POUŽITÍ

Když si vyžádáte zkušební použití našich služeb, žádáme vaše osobní údaje pro tyto účely:
1. Abychom vás mohli informovat o změnách funkčnosti, pomocných službách a podpoře služeb Turnitin.
2. K vyžádání vašeho hodnocení a doporučení pro službu Turnitin.

ODEVZDÁNÍ PRÁCE

Když kdokoli vyžádá přístup k našim webovým stránkám odevzdání práce, žádáme osobní údaje pro tyto účely:
1. K identifikaci jednotlivce připojeného k jakémukoli nahranému textu.
2. K zajištění dokladu a potvrzení úspěšných nahrání textu.

Druh informací, které vyžadujeme, je vždy spojen s určitým účelem. Například shromažďujeme osobní kontaktní informace jako je jméno, fyzická adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pro registrovaného uživatele, aby došlo k usnadnění používání Turnitin služeb a pro podporu vztahů se zákazníky. Kromě specifických použití uvedených výše, Turnitin také používá vaše osobní identifikační údaje ke zpracování vašich požadavků a transakcí.

Turnitin také může použít vaše osobní identifikační údaje, aby nedošlo k poškození nebo zranění, k prevenci podvodů, k ochraně našich právních zájmů, k zachování souladu s právním procesem či k reakci na právní proces a také k zachování souladu s platnými zákony.

Přístup k osobním údajům třetími stranami bude probíhat pouze prostřednictvím podepsaným nebo elektronickým souhlasem registrovaných uživatelů, jak je uvedeno v naší registrační dohodě. Tento souhlas zahrnuje, ale není omezen pouze na jednoho registrovaného uživatele, a umožňuje společnosti Turnitin poskytnout jeho či její kontaktní údaje jinému registrovanému uživateli za účelem sledování analýzy zdrojového dokumentu. Například, shoduje-li se materiál nahraný do naší databáze s materiálem z pozdějšího nahrávání, budou poskytnuty kontaktní informace vztahující se k prvnímu z nich registrovanému uživateli spojenému s posledním nahráním pro sledování, a to pokud k tomu dal první uživatel konkrétní svolení. V průběhu rozvíjení našeho podnikání můžeme prodat nebo koupit jiné firmy či aktiva, nebo Turnitin může být odkoupen jinou společností. V každém z těchto případů mohou být v převedeném majetku obsaženy osobní údaje v našich databázích.

Používáme neosobní identifikační informace, jako je IP adresa, k posuzování trendů v používání našich stránek nebo při nákupu produktů či služeb, k usnadnění výzkumu trhu a statistických studií, k vývoji obsahu a funkcí, které nám pomáhají lépe sloužit potřebám našich zákazníků, a k vylepšení námi poskytovaných služeb a produktů.

2. Technologie sledování

Při návštěvě stránky můžeme umístit "cookie", malý počítačový soubor, který obsahuje informace o uživateli, do vašeho počítače, což nám pomáhá rozpoznat a poskytnout lepší služby, když se na stránku vrátíte. Tyto cookies neobsahují žádné osobní identifikační údaje. Jakmile zavřete svůj prohlížeč, platnost cookie prostě skončí. Například při nastavení cookie na našich stránkách nebudete muset zadávat heslo více než jednou, což šetří čas při používání našich stránek. Pokud odmítnete cookie, můžete i nadále používat naše stránky. Jedinou nevýhodou je to, že budete v některých oblastech našich stránek omezeni. Cookies nám také umožňují sledovat a zaměřit se na zájmy našich uživatelů ke zlepšení zkušeností na našich stránkách. Někteří naši obchodní partneři používají cookies na našich stránkách (např. inzerenti). K těmto cookies však nemáme přístup nebo nad nimi nemáme kontrolu.

Používáme externí softwarovou technologii s názvem "Clear GIF" (také známá jako webový signál/štěnice), která nám pomáhá lépe spravovat obsah na našich stránkách tím, že nás informuje o efektivním obsahu. "Clear GIF" jsou malé obrazové soubory s jedinečným identifikátorem, podobné ve funkci jako cookies, a používají se ke sledování online pohybu uživatelů webových stránek. Na rozdíl od souborů cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, "Clear GIF" jsou vloženy neviditelně na webových stránkách a jsou o velikosti tečky podobné té na konci této věty. Spojujeme informace získané "Clear GIF" k osobním identifikačním údajům návštěvníků našich webových stránek.

3. Volba

Během poskytování vašich osobních identifikačních údajů budete moci vybrat, zda můžeme tyto informace v osobně identifikační formě prozradit třetí straně, nebo zda tyto informace mohou být použity v osobně identifikační formě pro jiné účely než ty, pro které byly původně shromážděny nebo které jste následně schválili.

Při prvním vyžádání vašich osobních údajů budete mít možnost odstoupit od příjmu komunikace od nás. Můžete také odstoupit od příjmu další komunikace od nás, a to zasláním e-mailu na adresu optout@turnitin.com. Můžete požádat o odstranění vašich osobních identifikačních informací z našich databází tím, že nás kontaktujete, jak je uvedeno v Sekci 14 (Oznámení) níže. Pro vyřízení vaší žádosti budeme potřebovat přesné údaje, které chcete odstranit, a také informace dostačující k identifikaci druhu komunikace, kterou jste od nás již obdrželi.

4. Převod na nespřízněné třetí strany

S výjimkou v souvislosti s účely, pro které byly informace původně shromážděny, nebudou žádné osobně identifikovatelné údaje poskytnuty třetí straně. Pokud převedeme osobně identifikovatelné údaje třetí straně, která jedná jako náš agent, budeme požadovat, aby třetí strana souhlasila s požadavky na zachování důvěrnosti. Vaše osobní údaje třetím stranám neprodáváme.

5. Přístup k osobním údajům nebo jejich změna

Prostřednictvím těchto stránek můžete kdykoli získat přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, a rovněž je opravit, pozměnit nebo vymazat, a to prostřednictvím následujících kroků:
1. Přihlaste se ke svému účtu pomocí uživatelského jména a hesla.
2. Kliknutím na odkaz "Informace o uživateli" na navigačním panelu otevřete svůj uživatelský profil a můžete si prohlédnout, opravit, pozměnit nebo smazat osobní údaje.

Požádáte-li o přístup k vašim osobním údajům od společnosti Turnitin, odpovíme na vaši žádost do 30 dnů.

6. Zabezpečení

Používáme fyzická, elektronická a procesní zabezpečení, abychom ochránili vaše osobní údaje, včetně použití hesel pro získání přístupu k vašim osobním údajům. Pro ochranu vašeho soukromí a zabezpečení je nutné uchovávat vaše heslo v tajnosti. Avšak i s takovými opatřeními není nikdo schopen zaručit, že neoprávněné třetí strany nebudou moci obcházet tato opatření nebo jinak získávat informace, které nám poskytnete prostřednictvím internetu.

7. Integrita údajů

Podnikáme přiměřené kroky, abychom se ujistili, že osobní údaje v našich systémech jsou relevantní pro zamýšlené použití, přesné, úplné a aktuální. Uchováváme vaše informace po dobu, kdy je váš účet aktivní, nebo podle potřeby k poskytnutí služeb. Vaše informace budeme uchovávat a užívat po dobu nezbytně nutnou k dosažení souladu s našimi právními závazky, při řešení sporů a při prosazování našich dohod. Kdykoli můžete přestat služby užívat. Pokud přestanete služby používat, nemusíte společnost Turnitin informovat. Svůj účet můžete kdykoli smazat.

8. Prosazování

Turnitin bude provádět pravidelná hodnocení shody pro ověření, že tento Slib ochrany osobních údajů je přesný, úplný, na viditelném místě, kompletní, realizován a přístupný. Každý zaměstnanec, který poruší tento Slib ochrany osobních údajů, může být předmětem disciplinárního řízení.

9. Změny těchto Zásad

Vyhrazujeme si právo na změny tohoto Slibu ochrany osobních údajů, a to kdykoliv. Při použití těchto stránek prosím zkontrolujte Slib ochrany osobních údajů, aby bylo zajištěno, že si jste vědomi změn v našich zásadách ochrany osobních údajů. U Slibu ochrany osobních údajů bude uvedeno datum, kdy byl naposledy aktualizován. Pokud se v jakémkoliv okamžiku rozhodneme použít osobně identifikovatelné údaje jiným způsobem, než jak bylo uvedeno v době, kdy byly shromážděny, budeme vás informovat e-mailem na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Budete mít na výběr, zda použijeme vaše informace tímto jiným způsobem. Pokud zvolíte možnost, že nám neumožníte používat vaše údaje tímto odlišným způsobem, budeme i nadále používat tyto informace v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, za kterých byly informace získány.

10. Sociální média (Funkce) a Widgety (Pomůcky)

Naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií, jako je tlačítko "To se mi líbí" u aplikace Facebook, a Widgety, jako je tlačítko "Sdílet toto" nebo interaktivní mini programy, které běží na našich stránkách. Tyto funkce mohou shromažďovat informace o vaší IP adrese, zaznamenávat, které stránky jste navštívili na našich stránkách, a nastavit cookies tak, aby povolily správné fungování dané funkce. Funkce sociálních médií a Widgety jsou buď umístěny třetí stranou nebo přímo na našich stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti poskytující konkrétní funkci.

11. Reference

S vaším souhlasem můžeme zveřejnit váš příspěvek společně s vaším jménem, titulem a názvem školy. Přejete-li si mít svůj příspěvek odstraněn, kontaktujte nás prosím.

12. Webové stránky třetích stran

Naše stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, jejichž postupy při ochraně osobních údajů se mohou lišit od našich. Pokud zadáte osobní údaje na některou z těchto stránek, vaše údaje budou spadat do jejich zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli prohlášení o ochraně soukromí na jakékoli webové stránce, kterou navštívíte.

13. Oznámení

Všechny vaše dotazy ohledně Slibu ochrany osobních údajů prosím směřujte následovně:

  1. Kontaktujte nás e-mailem na adresu legal@turnitin.com.
  2. Určete přesnou povahu svého dotazu.
  3. Pro navazující odezvu nám poskytněte vaše kontaktní informace.

Firemní adresa

Turnitin, LLC
1111 Broadway, 3rd floor
Oakland, California 94607
Phone: +1 510-764-7600
Fax: +1 510-764-7612
www.turnitin.com